×

WAKTU OPERASI PEJABAT

Isnin : 9.00am - 5.00pm
Selasa : 9.00am - 5.00pm
Rabu : 9.00am - 5.00pm
Khamis : 9.00am - 5.00pm
Jumaat : 9.00am - 5.00pm
Sabtu : TUTUP
Ahad : TUTUP

WAKTU OPERASI MUZIUM

Isnin : TUTUP
Selasa : 9.00am - 5.30pm
Rabu : 9.00am - 5.30pm
Khamis : 9.00am - 5.30pm
Jumaat : 9.00am - 5.30pm
Sabtu : 9.00am - 5.30pm
Ahad : 9.00am - 5.30pm

FORGOT YOUR DETAILS?

Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi bulan Januari sehingga bulan Disember 2022

Bil Perkhidmatan Perkhidmatan yang menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Keterangan Pencapaian
Jumlah %
1 Menjadikan muzium sebagai institusi penyebar ilmu yang berkualiti kepada orang ramai. - 100
2 Mengadakan pameran tentang sejarah budaya negara melalui pameran tetap yang berkualiti. 1 100
3 Mengadakan pameran sementara yang bermutu tidak kurang dari 3 kali setahun serta seminar, symposium, bengkel tidak kurang dari 2 kali setahun. 0 100
4 Memberi khidmat rujukan yang cekap, berkesan dan terkini kepada para penyelidikan dan pengkaji sejarah, pelajar serta orang ramai. - 100
5 Memastikan para pelancong dan orang ramai mendapat perkhidmatan penerangan dan penyebaran maklumat pelancongan dengan layanan mesra dan memuaskan. - 100
6 Memproses dan membuat keputusan samaada menyokong permohonan dan pelan-pelan pengubahsuaian bangunan lama dalam tempoh dua minggu dengan syarat dokumen dengan lengkap dan teratur dikemukakan. - 100
7 Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil tertakluk kepada pengesahan yang dibuat adalah sempurna dan memenuhi peraturan. 8 100
8 Menyediakan dan mengemaskini segala rekod perkhidmatan dan kenaikan gaji dalam masa satu minggu selepas sesuatu perubahan diperakui. - 100
9 Menjawab surat-surat dalam tempoh 7 hari bekerja. 100
10 Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran kerja kontrak seperti berikut :
i) Tender – 60 hari dari tarikh tender ditutup.
ii) Sebutharga – 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup.
- 100
11 Memastikan setiap pertanyaan ataupun aduan diambil tindakan dalam masa dua hari selepas dilaporkan. 0 100
12 Menyediakan kemudahan asas dan persekitaran yang bersih dan selesa. - 100
13 Menjaga semua harta dan kemudahan-kemudahan dengan sempurna. - 100
TOP Skip to content